วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประโยชน์ของลูกยอ

จากงานวิจัยในต่างประเทศพบว่า ผลยอสามารถเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานโดยควบคุมการทํางาานของเซลล์ต่างๆ และการงอกใหม่ของเซลล์ที่ถูกทําลาย โดยการใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นผลยอจึงมีค่าอันประมาณไม่ได้ในการเป็นสมุนไพรที่ช่วยเยียวยา ด้วยสรรพคุณต่างๆ และนอกจากนี้ผลยอสามารถรับประทานร่วมกับยาอื่นๆ ได้โดยเกือบจะไม่มีปฏิกิริยาทางลบเลยนอกจากนี้ผลยอยังมีคุณสมบัติในการบําบัดรักษาโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรคความดันโลหิตสูง, โรคข้ออักเสบบรูมาตอยด์, โรคสะเก็ดเงิน, เบาหวานชนิดที่ 2, ต่อมธัยรอยด์อักเสบ, โรคลําไส้อักเสบแบบโครห์น และลูปัส อีริธีมาโตลัส, โรคติดเชื้อไวรัส HIV และเอปสไตน์-บาร์, โรคเชื้อรา แคนดิดาเรื้อรัง การขาดพละกําลังแห่งชีวิตและ A.S.E., เนื้องอกผนังมดลูก หลอดเลือดแดงแข็ง, โรคติ่งเนื้อ (Diverticular disease) หูด, การเสื่อมความสามารถในการคัดกรองเซลล์เนื้องอกชนิดร้ายซึ่งจะนําไปสู่การ เป็นโรคมะเร็ง, ไซนัสอักเสบ, หอบหืด, หลอดลมอักเสบและน้ำมูกไหลลงคอเรื้อรัง, แผลในกระเพาะอาหารและลําไส้เล็กส่วนต้น, กระเพาะอาหารอักเสบ หลอดอาหารอักเสบจากการไหลย้อนของกรดในกระเพาะอาหาร เป็นต้นนอกจากนั้นยังมีการศึกษาพบอีกว่า ยอทําให้การทํางานของต่อมชนิดหนึ่งในสมองดีขึ้น ต่อมนี้จะทําหน้าที่ผลิตสารชื่อ Serotonin เป็นตัวผลิตฮอร์โมน Melatonin ช่วยให้การนอนหลับเป็นปกติ ช่วยให้อุณหภูมิ อารมณ์ มีความสมดุล รวมทั้งยังเชื่อว่า ยอทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดของสตรี ก่อนมีประจําเดือน และช่วยลดการปัสสาวะในเวลากลางคืนเนื่องจากการบวมของต่อมลูกหมสาระดีๆ จาก ดาราเดลี่